banner13

banner14

Rekor büyümeyle umutlanan iş dünyasından sürdürülebilir büyüme çağrısı

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde baz etkisiyle yüzde 21,7 büyüdü. 1999’dan bu yana ulaşılan en yüksek büyüme oranı Bursa iş dünyası temsilcileri tarafından mutlulukla karşılandı.

GÜNDEM 13.09.2021, 15:02 13.09.2021, 15:04
Rekor büyümeyle umutlanan iş dünyasından sürdürülebilir büyüme çağrısı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ikinci çeyreğine (nisan – haziran) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 21,7 artış gösterdi. Bu oran 1999’dan bu yana elde edilen en yüksek büyüme oranı oldu.

Bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 7,2 büyüme kaydeden Türkiye, ikinci çeyrekteki büyümesiyle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında Birleşik Krallık’ın ardından ikinci ülke oldu.

Türkiye ekonomisinin 2020’nin üçüncü çeyreği ile yakaladığı büyüme ivmesini pandemi şartlarına rağmen güçlü bir şekilde sürdürerek, bu yılın ikinci çeyreğinde de rekor büyüme elde etmesi Bursa iş dünyası temsilcileri tarafından mutlulukla karşılandı. İş dünyası temsilcileri pandeminin seyri ve aşı çalışmalarına bağlı olarak büyümenin yılın son iki çeyreğinde de devam edeceğini düşünüyor.

Bursa iş dünyası temsilcilerinin görüşleri şöyle:

Erol GÜLMEZ

NOSAB YK Başkanı


2020’nin ikinci çeyreğinde pandemi sürecinden kaynaklı yüzde 10 civarı bir küçülme vardı. Bu dönemdeki bu artışın sebebi de geçen yıldaki küçülmeden kaynaklı. Sanayi normale dönüyor. Bunda pandemiden kaynaklı müşterilerimizin Uzakdoğu’dan tedarik ettiği ürünlerin ülkemize kaymasının da önemli etkisi var. Bir takım sorunlar da var elbette, bu sorunların giderilmesiyle büyüme daha kalıcı hale gelecektir.

Yalçın TOY

Kayapa OSB YK Başkanı


Yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 büyüyerek OECD ülkeleri arasında en yüksek oranda büyüyen ikinci ülke olmamız mutluluk verici. Koronavirüs etkisiyle 2020’nin ilk ve ikinci çeyreğinde daralan ülke ekonomisi, normalleşme adımlarıyla birlikte geçen yılın üçüncü çeyreğinde yakaladığı büyüme ivmesini sürdürerek 1999 yılından bu yana elde edilen en yüksek büyüme oranına ulaştı. Bunda sanayicimizin ve ihracatçımızın da önemli payı var. Büyüme rakamlarını incelediğimizde mal ve hizmet ihracatının büyümeye yüzde 10,8 puanlık katkı sağladığını görüyoruz. Ticaret Bakanımız Mehmet Muş’un da dile getirdiği gibi, Türkiye ihracatla büyüyor. Bu başarılı ivmenin sürmesi için üretmeye ve ihraç etmeye devam edeceğiz.

Özer MATLI

Bursa TB YK Başkanı


Devam eden küresel toparlanma ve aşılamada kaydedilen ilerleme sayesinde, özellikle hizmet ve turizm sektöründeki toparlanma Türkiye ekonomisinde büyümesi destekledi. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bir bölümü üretimde ve ihracatta hala toparlanmaya çalışırken, tedarik sorunu yaşayan ülkelerin siparişlerini Türkiye’ye kaydırması büyüme performansını doğrudan etkilemiştir. Ancak asıl önemli olan bu büyümenin sürdürülebilir ve kalıcı olmasını sağlamaktır. Bunun için de verilen desteklerin devam etmesi, enflasyonun aşağı çekilmesi ve kur istikrarı; üretim, yatırım, ihracat ve istihdam için olmazsa olmazdır.

Engin ÇETİNER

GÖRSİAD YK Başkanı


Geçen yıl pandemiden dolayı rakamlar düşüktü. Bu yıl baz etkisiyle ikinci çeyrek rakamları yüzde 21,7 seviyesinde. Sanayide çarklar dönüyor. Kendi faaliyet gösterdiğim makinede de firmalar tam kapasite çalışıyor. Son çeyrekte de büyüme rakamları bu seviyelerde olacaktır diye düşünüyorum.

Ergun Hadi TÜRKAY

BUSİAD YK Başkanı


Geçen yıl ikinci çeyrekte yüzde eksi 10.4’lük bir küçülme yaşanmıştı. Bu yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 21,7’lik büyüme rakamını buna göre okumak gerekir. Yani aslında kayıpları telafi ediyoruz. Ancak bu bile Türkiye’nin üretici gücünün dinamikliğini gösteriyor. Fırsatlar yaratıldığında, üretimin önündeki sorunlar kalktığında Türkiye’nin neler yapabileceğin en güzel göstergesi bu rakamlar. Tabi ihracat da bizim için vazgeçilmez. İhracat odaklı planlamalar yapmalıyız. Ayrıca tarımsal üretimimizi ve verimimizi de artırmak zorundayız.

Nilüfer ÇEVİKEL

DOSABSİAD YK Başkanı


İlk çeyrekte olduğu gibi ekonomideki büyümenin sanayi üretimi kaynaklı gerçekleşmesi zorluklara rağmen sanayicimizin gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Ülke ekonomimizin hızlı büyümesinin devam etmesi için fiyat ve finansal istikrarın eşgüdümlü olarak sağlanması gerekiyor. Kalıcı bir büyüme trendi için sanayicinin başta enerji olmak üzere üretim maliyet yükü de azaltılmalı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen büyüme performansının, sanayicimizin yatırım iştahını artırarak önümüzdeki süreçte daha da iyi noktalara gelmesi mümkün.

Nihat ALPAY

MÜSİAD Bursa Şubesi YK Başkanı


2020’de pandemi şartlarından kaynaklan yüzde 10 civarındaki daralmadan sonra bu yıl ikinci çeyrekteki 21,2’lik büyüme beklentiler çerçevesinde oldu. İlerleyen süreçte özellikle tedarik zincirindeki aksaklıkların giderilmesiyle birlikte bu büyümenin sürekli hale geleceğini ümit ediyoruz. Türkiye ekonomisi bu konuda bugüne kadar iyi bir sınav verdi ve bundan sonra da hızlı bir şekilde zararlarını telafi edecektir. Ekonomide arzu ettiğimiz yere geleceğimizi düşünüyorum. Önemli bir başka konu da şu: Ekonomideki ve sosyal hayattaki sürekliliğin olabilmesi için değişen varyantlara göre artık dünyada tek çarenin aşılama olduğu görülüyor. Tekrar kapanmaya gitmemek ve ekonominin tekrar canlı bir şekilde devam etmesini sağlamak için herkesi aşı olmaya davet ediyorum.

Ömer YILDIZ

BEKSİAD YK Başkanı


Tüm dünyadaki pandemiye rağmen, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte beklentilerin paralelinde 21.7 büyüme kaydetmesi gelecek adına bizleri umutlandırdı. Bu durum, bizim de 2021 yılının Türk ekonomisinin toparlanma yılı olacağı tespitimizin doğruluğunu kanıtlar nitelikte bir gelişme oldu. Bu olumlu tablonun devam ederek sürdürülmesi önem taşıyor. İhracattaki güzel tablo ve gelişmeler büyüme rakamlarına da yansıdı. İnşallah bu güzel tablo giderek devam eder ve 2021 sonunda hedeflenen büyümeyi yakalarız.

Mustafa ANDIÇ

İMSİAD YK Başkanı


Türkiye ekonomisinin 2021’in ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyümesinin ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Ancak sektörümüz özellikle son zamanlarda çok ciddi sıkıntılarla boğuşuyor. Tüm dünyayı etkileyen pandeminin yarattığı olumsuz sonuçların yanı sıra özellikle inşaat maliyetinde demir ve çimentonun başını çektiği dövizdeki artışı aşan zamlar, inşaat sektörünün 250 alt sektörünü, ülkemizin kanayan yarası kentsel dönüşümü ve kamuya iş yapan müteahhitleri iş yapamaz hale getirdi. İçinde bulunduğumuz bu dönem için önerimiz, gecikmeksizin bir gayrimenkul kredi kampanyası yapılması ve fiyat artışlarının dizginlenmesidir. Aksi halde lokomotif sektör olan inşaatta yaşanan bu sıkıntılar sektörün daralmasına dolayısıyla işsizliğe sebep olacaktır. Bu nedenle sektörümüzün sürdürülebilir şekilde malzemeye erişimini kolaylaştıracak adımlar atılması önemlidir.

Osman AYBİL

İMOS YK Başkanı


Ekonomimiz, TÜİK’in açıkladığı verilere göre bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüdü. İlk çeyrekteki büyümenin ve geçen yılın aynı ayına oranla büyümenin de üzerine çıkılması böyle bir dönemde çok önemli. İş dünyası her kesimiyle sorumluluk bilinci ve fedakâr çalışmasıyla büyümeye katkı koymaya devam ediyor. Bizler de mobilya sektörü olarak, ülkemizin üretimine, ihracatına ve büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Ramazan KAYA

MARSİFED YK Başkanı


Elde edilen büyümeyle geçen yılın kayıpları telafi edildi. Ancak bu yüksek oranlı büyümenin bir bölümü baz etkisinden kaynaklanma. Biraz daha geniş perspektiften bakarsak, 2018 yılından bu yana 3 yılda kaydedilen büyüme yüzde 8’lerde kalmakta. Sanayimizin GSYH’dan aldığı pay 23 yılın en üst düzeyine ulaşarak bizi sevindirse de işgücü ödemelerinin payı düştü. Büyümenin sürekli hale getirilerek tabana yayılmalı. 3’üncü çeyrekte baz etkisi ortadan kalkacak ve gerçek büyümeyi net göreceğiz. Bu bağlamda yıl sonu itibariyle Türkiye’nin yüzde 8 civarında büyüyeceğini düşünüyorum.

Murat KAYA

GESİAD YK Başkanı


Pandemi nedeniyle 2020’nin 2. çeyreğinde yüzde 9,9 daralan ülke ekonomimiz, bu yılın 2. çeyreğinde geçen yıla göre baz etkisiyle yüzde 21,7 oranında büyüdü. Pandeminin seyrinin yavaşlaması ve aşı uygulamalarının artması hepimizi gelecek adına umutlandırırken ekonomik tablonun da aynı oranda olumlu gelişmeler sergilemesi en büyük temennimiz.

Fatih ŞAKİR

BALKANTÜRKSİAD YK Başkanı


Pandeminin etkileri azalmaya başladıkça ekonomi ile ilgili gelen veriler de iş dünyasına önemli motivasyon oluyor. Ülkemizin ikinci çeyrekte beklentileri aşarak yüzde 21,7 büyümesi gelecek adına bizleri umutlandırıyor. Bu başarılı performansın sürdürülebilir bir şekilde devamlılığı için daha çok katma değerli, yüksek teknolojili ürün imaline ve ihracatına yönelmeliyiz.

Zarif ALP

RUMELİSİAD YK Başkanı


Yılın ikinci çeyreğindeki rekor büyüme üretim çarklarının daha güçlü döndüğünü ve ülke ekonomimizin sağlam bir altyapısı olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Ekonomideki başarılı ivmeyle yılsonunda hedeflenen rakama ulaşılacağına inanıyorum. Ancak büyümenin kalıcı olması için mevcut desteklerin artarak devam etmesi çok önemli. İş dünyası olarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Gürsel DURMUŞ

ARSİYAD YK Başkanı


Büyüme rakamları beklenen bir durumdu. Pandemideki eksi büyümelerin, pandeminin seyrinin azalmasıyla ciddi bir atak yaptığını görüyoruz. Tabi burada enflasyon etkisi de ayaklarımızı bağlıyor, kur riski devam ediyor. Önemli olan bu büyümeyi kalıcı olarak sürdürebilmek.

Ahmet ER

BATISİAD YK Başkanı


2020’nin üçüncü çeyreğinde başlayan büyümemizi üst üste 4’üncü çeyrekte de sürdürdük. Bu yılın ikinci çeyreğinde yakaladığımız yüzde 21,7’lik büyüme başarısı bizleri oldukça mutlu etti. Ekonomideki başarılı performansımız geleceğe dair umutlarımızı artırdı. İş dünyası olarak güçlü Türkiye yolunda özveriyle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.

Kaynak: Ekohaber

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
26°
açık
Günün Anketi Tümü
Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?
banner19