banner13

banner14

banner20

banner11

Türkiye ekonomisinde yeni dönem

Ekonomi yönetiminde yaşanan gelişmeler dolar ve euronun artış trendini geriye doğru çevirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşma iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılandı. 6 Kasım Cuma günü piyasalarda doların 8,45, euronun 9,99’dan kapanmasının ardından, dolar 8 liranın altına geriledi.

GÜNDEM 09.01.2021, 13:39
Türkiye ekonomisinde yeni dönem

Türkiye ve Bursa iş dünyası ekonomide yaşanan gelişmeleri olumlu bir şekilde karşılayarak, alınan kararların ve yapılan açıklamaların önümüzdeki dönemde ekonomiye bir dinamizm katacağını söylediler. İş dünyası temsilcileri  Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir geleceği için büyüme, istikrar ve istihdam alanlarında alınacak kararlarda devletin ve ekonomi yönetiminin yanında olacaklarını dile getirdiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Uzun vadeli tasarruflar ve yatırımlar açısından elverişli bir ortam hazırlıyoruz. Böylece büyüme ve istihdamın, sağlıklı, sürdürülebilir ve güçlü bir şekilde sürmesini temin edeceğiz. Ekonomide, nitelikli istihdam oluşturan, enflasyona ve cari açığa yol açmayan, ağırlıklı olarak yurt içi tasarruflar ve doğrudan uluslararası yatırımlarla finanse edilen bir büyüme yapısı oluşturuyoruz. Bunun için makroekonomik temelleri ve kurumsal kaliteyi güçlendirerek, güvene ve istikrara dayalı bir iş ortamı tesis ediyoruz. Ülkemizi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız” dedi.

Rifat HİSARCIKLIOĞLU

TOBB YK Başkanı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mersin Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyon Başkanı Sayın Lütfi Elvan’ı tebrik ediyor, yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sayın Lütfi Elvan başta Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) olmak üzere devlet kademelerinde pek çok önemli görev üstlenmiş, Başbakan Yardımcılığı, Ulaştırma ve Kalkınma Bakanlıklarında başarıyla hizmet vermiş deneyimli bir devlet adamıdır. Sahip olduğu bilgi ve tecrübe birikimiyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunacağına inanıyorum. Kendisine bu yeni görevinde başarılar diliyorum. Küresel ekonominin oldukça zorlu bir dönemden geçtiği, bir yandan Covid-19 salgınının, diğer taraftan da ABD seçimleri sonrası yeni dönemin belirsizliklerinin devam ettiği bir dönemde, ilgili tüm kurumlarımızla Türk özel sektörü olarak çok yakın çalışmaya devam edeceğiz. İstişare, ortak akıl ve koordinasyonla daha güçlü bir ekonomi olma hedefimize ilerlemeyi sürdüreceğiz. Görevinden affını isteyerek ayrılan Sayın Berat Albayrak’a da zor bir dönemde üstlendiği bu görevde gerçekleştirdiği çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

Nail OLPAK

DEİK Başkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni döneme ilişkin açıklamalarını destekliyorum. Özellikle Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir geleceği için her zaman üzerinde durduğumuz büyüme, istikrar ve istihdam alanlarında atılacak her adımda, devletin ve ekonomi yönetiminin yanında olmayı sürdüreceğiz. Amacımız, önümüzdeki süreçte finansal piyasalarda risklerin gerilediği, öngörülebilirliğin yükseldiği ve piyasa ile iletişimin kuvvetleneceği yeni bir döneme girmek. Covid-19 pandemisi, dünya ekonomisini ve küresel ticareti etkilediği gibi Türkiye ekonomisine de bir hayli zorlu bir süreci yaşattı. Ancak yakın dönemde finansal piyasalardaki istikrar ortamımız ile bu yaraları güçlü bir şekilde sararak yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz. Bu bağlamda, atılacak yeni adımlarla birlikte Türk lirasına olan güvenin de hızla artacağını düşünüyoruz. Değerli çalışmaları ve ülkemize hizmetleri için Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a Türk iş dünyası adına teşekkür ediyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Sayın Bakanımız Lütfi Elvan’a başarılar diliyoruz. Türk iş dünyasının dışa açılan pencereci DEİK olarak, önümüzdeki dönemde daha fazla ihtiyaç duyacağımız küresel ticari diplomasi faaliyetlerimiz ile Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirme yolunda üzerimize düşen her görevi fazlasıyla yerine getireceğiz.

İsmail GÜLLE

TİM Başkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makroekonomik istikrarı temeline alan, ekonomik gelişmelere dair açıklamalarını ihracat ailesi olarak büyük bir memnuniyetle karşıladık. Hükümetimiz, her zorlu dönemde ihracatçının yanında durdu, her zaman “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” hedefiyle uyumlu para ve maliye politikalarıyla ihracatçıyı destekledi. Her zaman ifade ediyoruz. Döviz kurlarındaki ve makroekonomik göstergelerdeki istikrar ihracata ve yatırımlara artış olarak yansıyor. Özellikle Cumhurbaşkanımızın düşük risk ve istikrar vurgusu, yatırımlar ve üretim açısından çok daha verimli bir döneme geçiş yapacağımızı ortaya koyuyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanımızın açıklamalarındaki serbest piyasanın korunacağına yönelik yapılan vurgu, ülkemizin gerek yatırımlarda gerekse tedarikte güvenilir bir liman olduğunu gözler önüne seriyor. Salgın döneminde kendini bir kez daha kanıtlayan ihracatçılarımız, makroekonomi politikalarının bizlere açtığı yol doğrultusunda çalışmaya, üretmeye ve yeni rekorlar kırmaya devam edecek. Sağlık ordumuzun neferleri, insanlarımızın sağlığını bu küresel salgından korumak için nasıl canla başla çalışıyorsa, Türk ihracatının saha neferleri olan bizler de ülkemiz ekonomisini küresel salgının getirdiği tüm menfi tesirlerden korumaya gayret ettik ve etmeye devam edeceğiz. Sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın en önemli yapıtaşının ihracat olduğu bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz.

Simone KASLOWSKI

TÜSİAD YK Başkanı

Ekonomimiz son yıllarda yaşanan şoklar ve salgın etkisi ile zorlu bir dönemden geçmektedir. Makroekonomide dengeyi yakalamak, yüksek ve sürdürülebilir bir büyüme patikasına dönmek ve istihdamı salgın öncesi seviyelere hızla çıkarabilmek için finansal istikrarın sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bunun için serbest piyasa ilkelerinin gözetilmesi, ekonomi politikalarında öngörülebilirliğin artırılması ve kurumların bağımsızlıklarının ve liyakatın güçlendirilmesi gerekmektedir. Mali disiplin ve ekonomik istikrarı önceliklendiren, yatırımcılara güven veren ve yapısal reformları içeren kapsamlı bir programın uygulanması yatırım ortamını güçlendirecek, ekonomide güveni artıracak ve istihdamın gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Sayın Lütfi Elvan’ı ve Merkez Bankası Başkanlığına atanan Sayın Naci Ağbal’ı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. TÜSİAD olarak, ekonomik istikrarı sağlamış, güçlü bir demokrasiye ve hukuk devletine sahip müreffeh bir Türkiye için kararlılık ve azimle çalışmaya devam edeceğiz

Ergun Hadi TÜRKAY

BUSİAD YK Başkanı

Dünya ekonomisi daralıyor. Biz de bu daralmada daha negatif olarak öne çıkıyoruz. Özellikle döviz ihtiyacı, kurları daha da yukarı çekiyor. Tam da bu dönemde, ekonomide yaşanan değişimin hem yurt içinde, hem de yurt dışı yatırımcısında TL’ye yönelmeye neden olmasını bekliyoruz. Yıllardır söylenen yapısal reformların bir an önce gerçekleştirilip, çağdaş ülkeler seviyesine çıkarılmasını umuyoruz. Böylece yabancı yatırımcıyı çekmek ve ihracata yönelmek mümkün olacaktır.

Son açıklanan işsizlik rakamları pandemi koşullarında kamu tarafından sağlanan destekler nedeniyle artmadı. Ancak istihdam cephesinde durum hiç de iç açıcı değil. İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 975 bin kişi azalarak 27 milyon 554 bin kişiye düşmüş. Bu azalışta da maalesef birinciliği 717 bin kişiyle hizmet sektörü elinde tutuyor. Pandemi koşulları hizmet sektörü için çok da olumlu bir sinyal de vermiyor. İstihdamın sosyal etkilerinin göz ardı edilmemesi gerekir. Çözümler acil planlanmalı. 2021’de aşının yaygınlaşmasıyla birlikte pandemi korkusunun azalmasıyla birlikte ekonomik canlanma da bekliyoruz. İçinde bulunduğumuz günleri gelecek için hazırlık dönemi olarak değerlendirmeli ve planlamalar yapmalıyız. Tarım, turizm, yeni üretim teknolojileri ve ürünlerin ihracına daha çok kafa yormalıyız.

Ömer YILDIZ

BEKSİAD YK Başkanı

Ekonomi yönetiminde yaşanan değişiklikler, ülke ekonomimize yeni bir dinamizm kazandıracaktır. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci Ağbal’ın konuşmalarındaki istikrar ve şeffaflık vurgusu girişimcilerin gelecek projeksiyonlarını yaparken daha sağlıklı kararlar almasına imkan tanıyacaktır.

Son yıllarda içimizde ve dışımızda yaşanan sıkıntıların, ekonomimizi hedef alan saldırıların yanı sıra bir yıldan beri tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını maalesef, ülkemiz ekonomisinde de olumsuzluklara yol açmıştır. Bu anlamda alınan değişim kararları, ekonomimize yeni bir yol haritası çizerek, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasına imkan sağlayacaktır. Ekonomi yönetiminin deneyimli ve donanımlı isimlere emanet edilmesi kısa vadede sıkışan piyasalara nefes aldıracaktır. Bunu son günlerde yaşanan döviz kurlarındaki düşüşten, TL’nin değer kazanmasında da gözlemliyoruz. Yapılacak reformlar, finansal ve ekonomik istikrar orta ve uzun vadede oldukça faydalı olacaktır. Bizler de burada üzerimize düşen görev olarak üreteceğiz, istihdam sağlayacağız ve gerçekleştireceğimiz ihracatla ülkemize döviz kazandırmayı sürdüreceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Sayın Lütfi Elvan ve Naci Ağbal’a yeni görevlerinde başarılar diliyor, ülkemizi gelecek hedeflerine ulaştırmakta başarılı olacaklarına gönülden inanıyoruz. Bursa ve Türkiye olarak çalışarak, üreterek kalkınmaya, gelecek hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz.

Berat TUNAKAN

BALKANTÜRKSİAD YK Başkanı

Son günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda yaşanan görev değişiklikleri piyasaları rahatlatıp, ekonomimize nefes aldıracak bir hamle olmuştur. Eski Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve TCMB Başkanı Murat Uysal’a bugüne kadar verdikleri hizmetler için teşekkür ederiz. Son yıllarda ülkemiz üzerine oynanan oyunlar, Akdeniz’de yaşanan sorunlar ve komşu ülkelerdeki iç karışıklıkların üzerine geçtiğimiz yıldan beri tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ekonomimizi de olumsuz anlamda etkilemiştir. Bu anlamda yapılan görev değişiklikleri bu sıkışıklıktan çıkmak adına değerli bir hamle olmuştur. Bu kararların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.Hem Lütfi Elvan hem de Naci Ağbal uzun yıllar çeşitli kademelerinde görevlerde bulunmuş deneyimli devlet adamlarıdır. Bu bilgi ve birikimle Türkiye ekonomisine kısa vadede nefes aldırıp, gerçekleştirilecek yapısal reformlarla orta ve uzun vade hedeflerimize ulaşmamıza önemli katkı koyacaklardır. Türkiye üretim kapasitesi, ihracat potansiyeli ve konumu itibariyle dünya ekonomisinin güçlü aktörleri arasında yer alabilecek potansiyele sahiptir. Bu anlamda ülkemizi 2023 hedeflerine götürmesini temenni ettiğimiz yeni Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan ve TCMB Başkanımız Naci Ağbal’a görevlerinde başarılar diliyoruz.

Mustafa ANDIÇ

İMSİAD YK Başkanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Sayın Lütfi Elvan ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Sayın Naci Ağbal’ın tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılı olacaklarına yürekten inanıyoruz. İki isim de bugüne kadar devletin çeşitli kademelerinde önemli görevlerde bulunmuşlardır. Bilgi ve birikimleri ile Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında fayda sağlayacaklarına inancımız tamdır. Ülkemizde son aylarda inşaat sektöründe yaşanan olumlu gelişmelerin Lütfi Elvan ve Naci Ağbal döneminde de devam etmesini temenni ediyoruz. Bu anlamda müteahhitlerin, inşaat sektörüne yönelik üretim yapan sanayicilerin ve ilgili paydaşların taleplerine yönelik adımlar atılması, ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörlerinden olan inşaatın, güçlenerek yoluna devam etmesine olanak sağlayacaktır. Hazine ve Maliye önceki Bakanı Berat Albayrak ile TCMB eski Başkanı Mustafa Uysal’a da bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Dünyada ve ülkemizde yaşanan olumsuz gelişmelerden bir an önce sıyrılıp, önümüzdeki hedeflere emin adımlarla yürümeliyiz. Bu bağlamda İMSİAD olarak hem şehrimiz hem de ülkemiz için her zaman görev almaya hazırız.

Murat KAYA

GESİAD YK Başkanı

Piyasalar ekonomi yönetiminde yaşanan değişimleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını, son gelişmeleri olumlu karşıladı diyebiliriz. Bunu döviz hareketliliğinin aşağı doğru seyretmesinden de gözlemliyoruz. Ancak bu noktada alınacak tedbirler iş dünyası için çok önem taşıyor. Küresel anlamda pandeminin iş dünyasını zorladığı süreçte alınacak ek tedbirlerin iş dünyasının önünü açacak nitelikte olması lazım.

Cumhurbaşkanımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısı’nda yapmış olduğu ekonomide yeni dönem açıklamasını Türkiye ve Bursa iş dünyası gibi biz de memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kararların karşılığı olacağına yürekten inanıyoruz. Fakat bu noktada tedbirler ivedilikle alınmalı ve uygulanmalıdır. Bu kararlar ve ekonomide yaşanmaya başlayan olumlu tablo, iş dünyasına moral olacaktır. Bu anlamda yeni Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın Türkiye’yi gelecek dönem hedeflerine ulaştıracağına yürekten inanıyor ve görevlerinde başarılar diliyoruz.

Rasim ÇAĞAN

BOSİAD YK Başkanı

Ekonomi yönetiminde yapılan değişiklikleri doğru buluyorum.  Döviz kurlarındaki son günlerde gördüğümüz gerileme de piyasalarda güvenin tekrar oluşmaya başladığını göstermektedir.

Geride bıraktığımız dönemde gerek ekonomi yönetiminin söylemleri gerekse de Merkez Bankası’nın eylemleri piyasa ortamının gerçeklerine uygun değildi. Döviz rezervleri hakkında piyasa analistleri tarafından yapılan spekülatif yorumlar, TÜFE rakamlarının sokaktaki enflasyon rakamlarını yansıtmaması, yerli ve yabancı yatırımcıların ekonomi yönetimine olan güvenini bir hayli sarsmıştı.İlave olarak Merkez Bankası’nın 22 Ekim tarihinde hatalı bir karar ile politika faizlerini piyasadaki faizle yakınlaştırmak yerine, resmi faizi artırmayıp piyasa faizlerini yükseltecek bir adımda bulunması, Merkez Bankası’nın piyasaları doğru takip etmediği inancını doğurmuştu.

Kaybolan güvenin yeniden kazanılması için yeni bir ekonomi yönetimine, bir başka ifadeyle taze kana ihtiyaç vardı.

Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Sn. Naci Ağbal ve Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan eski TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Sn. Lütfü Elvan piyasaların çok yakından tanıdığı ve güvenebilecekleri isimler.  Önümüzdeki günlerde piyasalarla daha barışık bir ekonomi yönetiminin olacağını, piyasa gerçekleri ile restleşmeyerek ve bazı gerçekleri kabul ederek atılacak adımlar sonrası öngörülebilirliğin artacağını ve Türk ekonomisine olan güvenin tekrar tesis edileceğini düşünüyorum.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
açık
Günün Anketi Tümü
Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?
banner19