banner13

banner14

Yatırımcılar 2022'den umutlu

2022 yılında Türkiye ekonomisindeki büyümenin, piyasa tahminlerini aşarak yüzde 5 civarında gerçekleşeceğini öngördüklerini belirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Her yılın son ayında MÜSİAD üyelerinin katılımıyla hazırlanan ‘Ekonomi Anketi’ sonuçları da Türkiye’nin büyüme hamlesini destekliyor” açıklamasında bulundu.

ÜLKE SİAD'LARI 07.01.2022, 15:08
Yatırımcılar 2022'den umutlu

11 Eylül 2021’de gerçekleşen MÜSİAD 26’ncı Olağan Genel Kurulu’nun ardından 100 günü geride bıraktıklarını söyleyen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Bu süreç zarfında ülkemizi yurt içi ve yurt dışında başarıyla temsil ettik. Farklı ülkelerle global iş birliklerine imza attık. Ticaret ve ihracat sürecimizi geleceğe taşıyacak inovatif iş modelleri geliştirdik. Yurt içinde 88 şubeye, yurt dışında ise 74 ülkede, 81 irtibat noktasına ulaştık. Değişik sektörlerde faaliyet gösteren 12 bin üyemiz ve 60 bin firmamız ile 1 milyon 800 bin kişiye istihdam sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Ülkemizin yerli ve milli üretim gücüne her açıdan katma değer sağlayabilmek amacıyla, 2022 projeksiyonlarını yedi stratejik başlık altında kurguladıklarına dikkat çeken Asmalı, bu maddeleri şöyle özetledi: “G-20 ülkelerinin tamamında MÜSİAD ofislerini güçlendirerek ve ticari diplomasi faaliyetlerini artıracağız. Körfez İşadamları İrtibat Ofisi’nin kurulması, yurt dışında en az bir MÜSİAD Expo Fuarı’nın düzenlenmesi, MÜSİAD Uluslararası Tahkim Merkezi’nin kurulması, mikro ihracatın desteklenmesi, bu doğrultuda her üyemizin lojistik, insan kaynakları, ödeme sistemleri gibi altyapı süreçlerinin güçlendirilmesi, ekonomi diplomasisi faaliyetleriyle büyükelçi ve ticari ataşelerin Anadolu’daki iş insanlarıyla bir araya getirilmesi ve MÜSİAD Ticaret Ofisi’nin (MTO) kurulması gibi projelerimiz bulunuyor.”

2021’in, Türkiye’nin global arenada her yönüyle ayrıştığı ve öne çıktığı bir yıl olduğunu dile getiren Mahmut Asmalı; “Değişim parametrelerinin başında istihdam potansiyeli geliyor. 2021 yılı üçüncü çeyreği itibariyle hizmet, tarım, sanayi ve inşaat sektörlerinin istihdam süreçlerini, salgın öncesindeki seviyelerin üzerine çıkardıklarını gözlemliyoruz. Türkiye, 2021 yılı ihracat hedefi olan 211 milyar doları aştı ve 2021’i 225,4 milyar dolarlık rekor ihracatla kapattı. OVP kapsamında 2023 yılı için hedeflenen 242 milyar dolarlık ihracata 2022 yılında rahatlıkla ulaşabileceğine inanıyoruz. 2022 yılı ve sonrasında Türkiye ekonomisinde döviz girdi sorununun büyük oranda aşılacağına ve kalıcı bir şekilde cari fazla veren bir yapıya kavuşacağımıza eminiz. Türkiye; üretim, hizmet ve dağıtım potansiyeliyle lojistik alanında global bir hub olma yolunda ilerliyor. MÜSİAD olarak Türkiye ekonomisinin özellikle hizmet ihracatının artması ile 2022 yılında, 250 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağına inanıyoruz.

Küresel düzlemde bütün ülkelerin başlıca sorunu olan enflasyonun, 2022’de öncelikli gündem maddeleri olacağına değinen Asmalı, “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Aralık 2021’de açıkladığı TL’yi Özendirme Paketi sonrasında döviz karşısında hızlı bir değer kazanan Türk Lirası, iç piyasada fiyatlar üzerindeki maliyet enflasyonu baskısını ciddi oranda azalttı. Bu sürecin Türkiye ekonomisi için bir milat olduğuna inanıyoruz. Türkiye ekonomisinin 2022 yılına yönelik olumsuz beklentilerinin, TL’yi Özendirme Paketi’nin ardından hızla pozitife döndüğünü gözlemliyoruz. Üreticilerimiz, sanayicilerimiz, yatırımcılarımız ve girişimcilerimiz 2022’ye çok daha umutlu girdi.”

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nureddin Nebati’nin, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yüksek faiz kıskacından çıkarak; yatırım, üretim ve istihdam odaklı bir büyüme modeliyle yol alma sürecini MÜSİAD olarak desteklediklerini belirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Yüksek ihracata dayalı, cari açığı azaltıcı ve refah sisteminin, toplumun tamamına yansıtıldığı yeni bir ekonomik model inşa edildi. Bu süreçte MÜSİAD olarak üstümüze düşen her sorumluluğu yerine getireceğiz. TL mevduatlarındaki getirinin, kur artışı karşısında korunacak olması dolarizasyonu ciddi anlamda önleyecek. Bu düzenlemenin yanı sıra BES’te devlet katkısının artırılması, DİBS’e yönelik stopaj affı ve yastık altı olarak tabir edilen altın yatırımları için geliştirilecek yatırım araçları, vatandaşlarımıza  döviz karşısında alternatif yatırım alanları sunacak. Söz konusu önlem paketiyle birlikte döviz kurunu yukarı yönde baskı altında tutan birçok unsur bertaraf edilecek ve TL üzerindeki algı manipülasyonu da sona erecek” dedi.

 “2022, Türkiye ekonomisi için güçlü büyüme sürecinin devam ettiği bir dönem olacak” diyen Asmalı; sözlerine şöyle devam etti: “İç talep, net dış talep ve yatırımlardaki değişimlerin her birinin büyümeye pozitif destek vereceğine inandığımız 2022 yılında Türkiye ekonomisindeki büyümenin, piyasa tahminlerini aşarak yüzde 5 civarında gerçekleşeceğine inanıyoruz. Söz konusu önlemlerin etkilerinin, piyasaya tamamen yansımasıyla, 2022’nin ikinci yarısı itibariyle, fiyatlar genel düzeyindeki artışların normal seviyelere yaklaşacağını öngörüyoruz. Üreten ve güçlü bir Türkiye için çalışmalarımız sürdüreceğiz.”

Mahmut Asmalı; 2021 yılı değerlendirmeleri ve 2022 yılı projeksiyonunun ardından geleneksel olarak her yılın son ayında MÜSİAD üyelerinin katılımıyla hazırlanan ‘Ekonomi Anketi’ sonuçlarının da Türkiye’nin büyüme hamlesini desteklediğini belirtti. 2021’de farklı bir yöntem izlendiğini ve üyelere yöneltilen 10 soruluk anket formatının, 21 soruya çıkarıldığını söyleyen Asmalı, “Bu sorulardan ilk 9’u geride bırakmış olduğumuz 2021 yılının değerlendirilmesini, kalan 12 soru ise 2022 yılına dair beklenti ve öngörüleri içeriyor. Anket çalışmasında dikkat çeken en önemli yansımalardan biri de MÜSİAD üyelerinin, 20 Aralık’ta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘TL’yi Özendirme Paketi’nin ardından 2022 yılına çok daha pozitif bir algıyla girmiş olmaları” yorumunda bulundu.

MÜSİAD üyesi 895 işadamının katılımı ile yapılan Ekonomi Anketi kapsamında, ilk olarak ‘2021 yılında iç satışlarının, önceki yıla kıyasla ne yönde değiştiği’ soruldu. Ankete katılan üyelerin %46’sı bu soruya “arttı” cevabını verirken, “azaldı” yanıtını verenlerin oranı ise %37 oldu. 2021’in ilk 9 ayına ilişkin %11,7’lik GSYİH büyümesinde iç tüketimin katkısı 8,2 puan olmuştu. Bu bağlamda ankete katılan üyelerin %46’sının, Türkiye ekonomisinin iç talep kaynaklı büyümesine destek verdikleri dikkat çekti.

MÜSİAD üyelerine yöneltilen ikinci soru ise 2020’ye kıyasla kapasite kullanımlarının ne yönde değiştiği oldu. Üyelerin %41’i kapasite kullanımlarının artış kaydettiğini, %35’i azaldığını, %24’ü ise değişmediğini ifade etti. Bu veriler; Türkiye’de 2021 yılının başında %75,4 seviyesinde olan imalat sanayi kapasite kullanımının, yıl sonu itibariyle %78,7’ye yükselmesini teyit etti.

Üyelere, ihracat süreçlerinin önceki yıla kıyasla ne yönde değiştiği sorulduğunda, %36’sı bu soruya “arttı” cevabını verirken, %19’u ihracatlarının azaldığını, %45’i ise değişmediğini ifade etti. Önceki yıla göre ithalat seyrinin değerlendirilmesi noktasında ise anket katılımcılarının %25’i “arttı”, %22’si “azaldı”, %53’ü ise “değişmedi” cevabını verdi. 

Üyelerin %39’u önceki yıla göre yatırımlarının arttığını, %35’i ise azaldığını ifade etti. Yeni yatırımların önündeki en büyük engel olarak öne çıkan yüksek faiz oranlarının, Türkiye ekonomisindeki büyümeyi sınırladığı dikkat çekti. Üyelerin %59’u öz sermaye, %32’si kredi, %9’u ortaklık, %0,5’i ise halka arz yöntemiyle yatırımlarını artırdığını vurguladı.

Ocak 2021’de 27.7 milyon düzeyinde olan toplam istihdam, Ekim 2021 dönemi itibariyle 29.6 milyona yükseldi. Böylece 10 ayda ilave 1.9 milyon istihdam alanı oluşturuldu. Bir önceki yıla göre istihdam süreçlerini değerlendiren MÜSİAD üyelerinin yüzde 35’i istihdamlarının arttığını, yüzde 28’i ise azaldığını ifade etti.

Ekonomi Anketi’nde üyelere ‘Yeni Ekonomi Modeli’ kapsamında düşük faiz/rekabetçi dolar kurunun, 2022 yılında işlerine nasıl yansıyacağı sorulduğunda ankete katılan üyelerden “olumlu etkileyecek” cevabı verenlerin oranının %52 olduğu görülürken, “olumsuz etkileyecek” diyenlerin oranı ise %17’de kaldı.

Yurt içi satışlarının 2022 yılındaki muhtemel seyri analiz edildiğinde Ekonomi Anketi’ne katılan üyelerin %46’sı 2022’de yurt içi satışlarının artacağını ifade ederken, azalış beklentisi ise %28’e seviyesinde gerçekleşti. Böylece TL’yi Özendirme Paketi’nin, yurt içi satışlara yönelik beklentiler üzerinde de oldukça olumlu bir tesiri olduğu gözlemlendi.

2022 yılında ihracat potansiyellerinin artacağını belirten MÜSİAD üye sayısı yüzde 58 olurken, üyelerin yalnızca yüzde 9 ihracat süreçlerinin azalabileceği, %33 değişmeyeceği yanıtını verdi.

TL’yi Özendirme Paketi’nin reel sektör beklentileri üzerindeki en olumlu etkilerinden biri de ‘2022 yılının şirketiniz açısından 2021 yılına göre nasıl geçmesini bekliyorsunuz?’ sorusuna verilen cevaplar... Ankete katılan üyelerin %58’i bu soruya “daha iyi”, %20’si 2021 ile benzer şekilde, %22’si ise “daha kötü” yanıtı verdikleri gözlemlendi. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
29°
açık
Günün Anketi Tümü
Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?
banner19